Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

Vận động sáng lập và chuyên gia

  • Không có phản hồi

Posted By: aftadmin

Vận động sáng lập và chuyên gia Tại Chỉ Thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 về việc Tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm (xem Phụ lục), Thủ tướng Chính phủ đã nêu về hiện trạng như sau: An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh...

Read more
image
  • Tháng Mười Một 29, 2019

Lịch sử hình thành

  • Không có phản hồi

Posted By: aftadmin

Lịch sử hình thành Thực phẩm không an toàn cho sức khỏe hiện đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát, là mối nguy thường trực hàng ngày của tất cả mọi người. Các bên liên quan chuỗi thực phẩm, cơ sở sản phẩm thực phẩm, thương lái, nhà cung...

Read more

Hello world!

  • 1 phản hồi

Posted By: aftadmin

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Read more