Monthly Archives: Tháng Năm 2020

image
  • Tháng Năm 16, 2020

[Video] XU HƯỚNG TIÊU DÙNG & NHẬN DIỆN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG, THỰC PHẨM AN TOÀN

  • Không có phản hồi

Posted By: aftadmin

Diễn giả Trần Lan Hương chia sẻ về sống khoẻ tại Hội thảo “XU HƯỚNG TIÊU DÙNG & NHẬN DIỆN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG, THỰC PHẨM AN TOÀN”. Đây là hội thảo do Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT) tổ chức ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại...

Read more