Monthly Archives: Tháng Sáu 2020

image
  • Tháng Sáu 30, 2020

SÔI NỔI PHIÊN CHỢ THÁNG 6

Posted By: aftadmin

Sau thời gian dài chuẩn bị, Phiên chợ Thực phẩm minh bạch – một hoạt động của Hiệp hội Thực phẩm minh bạch – đã trở lại. Phiên chợ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại Nhà thiếu nhi Quận 4 với sự tham dự của 14...

Read more