image
  • Tháng Tư 26, 2021

AFT THAM DỰ HỘI THẢO “TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC SẢN XUẤT VÀ NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ”

  • Không có phản hồi

Posted By: aftadmin

Nhằm trao đổi thông tin và thực trạng hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ (NNHC) Việt Nam với các tổ chức chứng nhận; tuyên truyền phổ biến rộng rãi bộ tiêu chuẩn NNHC Việt Nam TCVN; kết nối các chuyên gia trong và ngoài nước trong triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền tổ chức “Hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức sản xuất và năng Lực chứng nhận về nông nghiệp hữu cơ” tại TP. Cần Thơ sáng ngày 26/04/2021.
Tham dự Hội thảo có hơn 120 đại biểu đến từ 25 các cơ quan quản lý Nhà nước, các Viện, Trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và các Hiệp hội ngành hàng nông nghiệp; Các tổ chức chứng nhận; Các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, các tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ; Đại diện các cơ quan Báo chí Trung ương và Địa phương.
Ý kiến tham luận của AFT đề cập đến các nội dung chính là:
💚1. Để giảm giá thành sản phẩm hữu cơ: cần có chính sách xây dựng và phát triển các hệ sinh thái hữu cơ, khuyến khích liên kết, kết nối những cộng đồng cùng SX một sản phẩm hoặc trên cùng một địa bàn chuyển đổi sản xuất hữu cơ. Các hình thức tổ chức cộng đồng, không nên chỉ khuôn vào phát triển chuỗi sản xuất như hiện nay, bởi chuỗi thường gắn với một DN chế biến/ tiêu thụ. Để trách mạnh chuỗi nào chuỗi ấy làm. không có sự liên kết, đẫn đến tình trạng giải cứu liên miên. Rất cần khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức cộng đồng như Hội, Hiệp hội gồm các DN, các chuỗi cùng ngành nghề sản xuất xây dụng hệ sinh thái hữu cơ.
💚2: Có chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ngay khi cộng đồng hoặc tổ chức bắt đầu chuyển đổi sản xuất hữu cơ, đồng thời hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho thời gian chuyển đổi. Sau khi kết thúc thời gian chuyển đổi, bắt đầu có doanh thu thì cần áp dụng chính sách ưu đãi thuế, cụ thể là giảm 50% thuế thu nhập với tất cả DN, tổ chức tham gia chuỗi sản xuất và thương mại sản phẩm hữu cơ.
💚3: Khuyến khích nông nghiệp xanh
Mặc dù diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhưng hơn lúc nào hết rất cần có trợ lực để xây dựng nền nông nghiệp xanh. Cần định nghĩa rõ nội hàm của khái niệm ”nông nghiệp xanh”. Theo AFT những doanh nghiệp, cộng đồng DN không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học. sử dụng phân bón từ nguồn sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo, bao bì từ nguồn sinh học và áp dụng kinh tế tuần hoàn cần được hỗ trợ vốn vay ưu đãi và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ít nhất ba năm.
💚4: Khuyến khích tiêu dùng xanh.
Tỷ lệ người Việt Nam bị ung thư cao là hệ quả của thiếu kiến thức về dinh dưỡng cũng như kiến thức về an toàn thực phẩm. Thói quen phổ biến của người Việt Nam là sẵn sàng mua sắm hàng hiệu giá cao cho các nhu cầu khác hoặc chi rất nhiều tiền cho bệnh viện/ bác sỹ, nhưng khi mua thực phẩm thì thường mua loại rẻ nhất. Vì thế, bên cạnh chính sách phát triển sản xuất nông sản hữu cơ, cần có chính sách khuyến khích tiêu dùng hữu cơ bằng sắc thuế cá nhân phù hợp. Đề xuất giảm 100% thuế VAT đối với người tiêu dùng thực phẩm hữu cơ, thực phẩm không sử dụng hóa chất, thưc phẩm sản xuất từ kinh tế tuần hoàn và minh bạch thông tin. Việc giảm thuế VAT có thể khâú trừ thẳng trong hóa đơn, hoặc tích lũy và nhận lại một lần qua cơ quan thuế. Tiêu dùng xanh nhiều hơn sẽ tác động trực tiếp sản xuất thực phẩm xanh làm gia tăng quy mô, số lượng sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.
🍒🍎 Việc quản lý sản xuất hữu cơ rất quan trọng để đảm bảo các sản phẩm được gắn mác hữu cơ đều thực sự là sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ. Bởi thực tế hiện nay có rất nhiều sản phẩm quảng bá là sản phẩm hữu cơ, nhưng đó có đúng là sản phẩm hữu cơ hay không? Chính vì vậy, cần phải đẩy mạnh kiểm tra giám sát các tổ chức chứng nhận và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, từ cấp bộ đến các địa phương. Bên cạnh đó là đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sản xuất hữu cơ, tăng cường công tác đào tạo chuyên gia chuyên sâu về nông nghiệp hữu cơ.
Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đánh giá đây là hội thảo rất thành công. Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch tham dự Hội thảo với tinh thần tích cực mong được nghiên cứu tiếp thu để đưa nông nghiệp Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xanh và trái đất xanh.

 

Để lại một bình luận