Posted By: aftadmin

 

Từ vài chục năm nay nông nghiệp Việt Nam “nghiện thuốc và hóa chất”, mỗi năm có hàng trăm ngàn tấn thuốc trừ sâu và phân hóa học đổ xuống đồng ruộng. Hậu quả là đất càng lúc càng xấu, sâu bệnh lờn thuốc, phải dùng liều cao hơn, độc tính cao hơn khiến nông dân lệ thuộc vào sử dụng thuốc BVTV và phân hóa học, tỉ lệ bệnh ung thư ở Việt Nam thuộc vào hàng cao trên thế giới.

https://tuoitre.vn/trong-mat-nguoi-nuoc-ngoai-cang-phun-thuoc-bao-ve-thuc-vat-cang-chet-20170917084202993.htm.

Những năm gần đây, xuất hiện một số doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp, lựa chọn con đường đầy chông gai: làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ với mong muốn mang đến người tiêu dùng nguồn thực phẩm lành mạnh, an lành vừa bảo vệ môi trường đất, vừa bảo vệ sức khỏe ngay chính những người nông dân trực tiếp canh tác trên đồng ruộng. Đây chính là những hạt giống rất đáng quí để phát triển một ngành nông nghiệp sinh học, an toàn, bảo vệ môi trường và tôn trọng tự nhiên.

Tuy nhiên, canh tác hữu cơ như một chồi non giữa rừng cây canh tác hóa học, doanh nghiệp sản xuất hữu có gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề thị trường tiêu thụ. Chi phí chứng nhận quá cao khiến nhiều doanh nghiệp không kham nổi. Việc không có giấy chứng nhận khiến thị trường tiêu thụ gói gọn trong một nhóm người tiêu dùng quen biết, khó mở ra thị trường rộng lớn. Việc khó mở thị trường còn do chưa xây dựng được một hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ mà phát triển tự phát nên giá thành sản xuất quá cao.

Trước tình hình đó, ủng hộ sự kêu gọi của TS Nguyễn Thị Hồng Minh, một nhóm 16 doanh nghiệp đã đồng ký tên tham gia vào Đơn xin thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch (HHTPMB). Ngày 02 tháng 03 Năm 2016, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ký Quyết định số 628/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Vận động thành lập Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch gồm 16 thành viên, đại diện cho 16 doanh nghiệp do Bà Nguyễn Thị Hồng Minh làm Trưởng Ban.

Sau khi hoàn thành hồ sơ và gửi đơn xin thành lập HHTPMB đến Bộ Nội Vụ, ngày 25 tháng 07 năm 2017, tại Quyết định số 2279/QĐ-BNV Bộ Nội Vụ đã ký cho phép thành lập HHTPMB.

Ngày 18 tháng 11 năm 2017 Đại hội thành lập HHTPMB đã được tổ chức thành công tại Tp Hồ Chí Minh với 80 đại biểu tham dự. Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết bản Điều lệ Hội, Qui tắc Ứng Xử Nội Bộ của Hội. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp Hành gồm 15 thành viên. Ban Kiểm Tra gồm 3 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ Tịch gồm: Lương Trọng Khoa, Lưu Thị Hồng Tưởng, Nguyễn Thị Lê Na. Đại Hội nhất trí tên viết tắt của HHTPMB là AFT (Association of Food Transparency).

Sau khi nhận báo cáo về kết quả Đại hội, ngày 21/02/2018 Bộ Nội Vụ đã ký Quyết định 283/QĐ-BNV công nhận bản Điều Lệ của HHTPMB (AFT).