Tag Archives: chien dich tiep suc

  • Tháng Sáu 10, 2021

“TIẾP SỨC TIỀN PHƯƠNG” – CHIẾN DỊCH Ý NGHĨA HƯỚNG VỀ NƠI TUYẾN ĐẦU

Posted By: aftadmin

Ngày 10/06/2021, tại TP.Hồ Chí Minh, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ toàn dân chung sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch COVID-19, chiến dịch “Tiếp sức tiền phương – Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” (viết tắt là chiến dịch TIẾP SỨC TIỀN PHƯƠNG) chính...

Read more