Tag Archives: quoc te hanh phuc

  • Tháng Ba 20, 2021

20/3 – “SỰ TÍCH” NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC!

Posted By: aftadmin

Theo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, 20/3 là ngày mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau – là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ. Cũng là biểu tượng của sự cân...

Read more