Posted By: aftadmin

Ban Vận động thành lập:

 1. TS Nguyễn Thị Hồng Minh
 2. Lê Đức Thịnh
 3. Nguyễn Thị Thu Sắc
 4. Lý Hoàng Hải
 5. Võ Hồng Văn
 6. Đỗ Ngọc Hùng
 7. Phạm Phương Thảo
 8. Nguyễn Thị Thanh Lâm
 9. Trương Trí Vĩnh
 10. Nguyễn Hải Hùng
 11. Nguyễn Kim Thanh
 12. Đậu Thúy Hà
 13. Nguyễn Ngọc Hưng
 14. Bùi Thị Bích Liên
 15. Nguyễn Thị Ánh Ngọc
 16. Nguyễn Tiến Lập

 

Chuyên gia:

 1. ThS Vũ thế Thành
 2. TS Nguyễn Đăng Nghĩa
 3. TS Trần Thị Diệp